SQL sorgulama dili ile ilgili temel özellikleri genel olarak ele alıyoruz. Makalemizde özelliklerin örnekli anlatımları ile kullanımı incelenecektir.

SELECT
En basit ve herkezin SQL sorgulaması oluştururken kullandığı sözcük SELECT deyimidir. SELECT sözcüğü ile veritabanımızdaki herhangi bir tabloya bağlanarak istediğimiz bilgileri seçebiliriz.
Örnek kullanımı;

Kod:
SQL = “SELECT * From tablomuzunadi”

Kod:
SQL = “SELECT id,baslik,makale From tablomuzunadi”

ilk kullanımda seçtiğimiz tablodaki bütün alanları (*) ile belirtmiş oluyoruz. ikinci kullanımda ise aralarda virgül kulanarak istediğimiz alanları seçiyoruz.

WHERE
WHERE kullanım olarak SQL sorgumuzda bizim istediğimiz kritere uygun bilgiyi almak için kullanılır. Örnekli verirsem daha iyi anlarsınız. Mesela veritabanımızdaki uyeler tablomuzdan doğum yeri Bursa olanları seçelim.

Örnek kullanımı;

SQL = “SELECT * From uyeler WHERE dogum_yeri = ‘Bursa'”

bu sorgumuzda veritabanımızda yer alan uyeler tablosunda doğum yeri Bursa olanları buluruz.
Ayrıntılı aramalarda yada üye listelerinde sadece tek bir kritere göre arama yapılır. Mesela A – B – C… bunlardan A’ya tıkladıımız zaman kullanıcı adı A ile başlayan kullanıcıları listeler. şimdi bunu nasıl yaparız. Bunu LIKE ve % işareti ile yaparız.

Örnek kullanımı;

SQL = “SELECT *From uyeler WHERE kullanici_adi LIKE ‘A%'”

sorgumuzda veritabanında yer alan uyeler tablosundan kullanıcı adı A ile başlayanları seç manasında bir işlem yaptırdık.

INSERT
Bundan önceki SELECT ve WHERE deyimleri ile veritabanımızdaki verileri seçip uygulamamıza aktarmayı gördük. INSERT deyimi ile de veritabanımıza kayıt ekleme konusunu göreceğiz.

Örnek kullanımı;

SQL = “INSERT INTO uyeler(kullanici_adi,sifre,adi) VALUES(‘grL’,’123456′,’Ferhat’)”

Uygulamamızda INSERT INTO ile veritabanımızda uyeler adlı tabloya kullanıcı adı grL şifresi 123456 ve adı Ferhat olan bir üye kaydı girmiş olduk. Burada dikkat etmemiz gereken kısım uyeler tablosundaki kullanici_adi,sifre,adi kısımların karşılık gelen VALUES değerlerini tablo içerisine yazdırmaktır.

UPDATE
Bu ifademiz ile de veritabanımızdaki kayıtları güncelleyebiliriz. Eğer sorgumuzda WHERE kelimesini kullanmazsak tablodaki bütün kayıtlar UPDATE ile güncellenecektir.

Örnek kullanımı;

SQL = “UPDATE uyeler SET ulke=’Turkiye’ WHERE dogum_yeri =’Bursa'”

Bu sorgumuz uyeler tablosunda doğum yeri bursa olanların ülkesini Turkiye olarak günceller.

DELETE
Veritabanımızdaki seçtiğimiz kayıtları silmıek için DELETE deyimini kullanırız. Kullanım olarak SELECT deyimine benzer.

Örnek kullanımı;

SQL = “DELETE * from uyeler WHERE dogum_yeri=’Bursa'”

Bu örnek uygulamamızda doğum yeri Bursa olanları silmiş oluruz.

GROUP BY
Veritabanımızdaki listelettiğimiz kayıtları GROUP BY komutu ile istediğimiz bir kategoride gruplayabiliriz.

Örnek kullanımı;

SQL = ” SELECT * from uyeler GROUP BY dogum_yeri”

Uygulamamızda uyeler tablomuzdaki kayıtlarımızı doğum yerine göre gruplandırdık.

BETWEEN … AND
Bu ifademizi bizim belirleyeceğimiz aralığa göre kayıtlarımızı süzmek için kullanırız.

Örnek kullanımı;

SQL = “SELECT * From uyeler WHERE yas BETWEEN 20 AND 30”

Simdi hemen örneğimizi açıklayalım. uyeler tablomuzda yaşları 20 ile 30 arasında olan üyelerimizin bilgisini almış olduk.

LIKE
WHERE deyimini işlediğimizde bir örnek ile LIKE kelimesinede değinmiştik. Simdi biraz daha açalım. Tablolardan seçtiğimiz kayıtları sıralamak için kullanılır.

Örnek kullanımı;

SQL = “SELECT * From uyeler WHERE kullanici_adi LIKE ‘G%'”

Uygulamamızda uyeler tablosunda kullanıcı adı G ile başlayan uyelerin bilgisini aldık. aspogren.net için düşünürsek grL yi almış oluruz . burada % G harfinden sonra gelen hiç bir harfin öneminin olmadığını ifade eder.

COUNT
Bir tabloda seçili olan alan içerisindeki değerleri saymak için COUNT deyimini kullanırız. Anket uygulamalarımızda, bir makale için yorum,hit sayısını belirtmede kullanabiliriz.

Örnek kullanımı;

SELECT COUNT(evet) as bilgi FROM anket;

Uygulamamızda anket tablomuzda yer alan evet seçeneğini kullananların sayısını buluruz. Burada AS ifadesinide gördük. biraz açalım sorgumuzu. veritabanımızda yer alan anket tablosundan cevabı evet olanların değerini topladık ve AS komutu ile oluşturduğumuz bilgi değişkenine aktardık.

MAX
Tabloda seçtiğimiz alanda en yüksek sayısal değeri almak için MAX komutunu kullanırız.

Örnek kullanımı;

SQL = “SELECT MAX(yas) From uyeler GROUP BY ad”

sorgumuzda uyeler tablosunda yaşı en büyük olan üyelerimizi bulabiliriz. GROUP BY deyimini kullandık bu ise bulduğumuz değerleri adlarına göre grupladık.

MIN
MIN komutuda MAX komutunun tam tersi olarak seçtiğimiz alandaki en düşük sayısal değeri bulmamıza yarar.

Örnek kullanımı;

SQL = “SELECT MIN(yas) From uyeler GROUP BY kullanici_adi”

sorgumuzda uyeler yablosunda yaşı en küçük olan üyelerimizi bulabiliriz. GROUP BY deyimi ile de değerlerimizi kullanıcı adına göre gruplarız.

Reklamlar